Проект постанови Про затвердження Правил паркування транспортних засобів

Про затвердження Правил паркування транспортних засобів

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2009 р. №

Київ

Про затвердження Правил паркування

транспортних засобів

Відповідно до Закону України “Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила паркування транспортних засобів, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 р., крім пунктів 15 і 17 правил, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2009 р. №

ПРАВИЛА

паркування транспортних засобів

Загальна частина

1. Ці Правила регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів.

2. Дія цих Правил поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі — користувачі), а також на суб’єктів господарювання, які утримують такі майданчики.

3. Ці Правила не регулюють питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, організація та порядок надання яких встановлені Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115 (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 191).

4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

автоматичний в’їзний та виїзний термінал — система пристроїв, яка призначена для пропуску/випуску транспортних засобів на майданчики/з майданчиків для паркування і може бути обладнана приладом для сплати збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування — економічно обґрунтовані витрати оператора під час надання послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

відведені майданчики для паркування — майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил та Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852);
збір за паркування — місцевий збір за паркування транспортного засобу відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 56 “Про місцеві податки і збори”;

місце для паркування — місце стоянки одного транспортного засобу на території майданчика для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;

оператор — суб’єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчиків для паркування;

паркувальний автомат — технічний пристрій, призначений для сплати збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування за допомогою спеціальних платіжних карток та готівкових коштів;

паркування — розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування;
платіжні документи — паркувальний талон або фіскальний чек, які посвідчують сплату збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

послуги з утримання майданчиків для паркування — господарська діяльність, спрямована на утримання в належному стані майданчиків для паркування з метою використання їх за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням дотримання вимог безпеки дорожнього руху. Перелік основних послуг з утримання майданчиків для паркування визначається Мінжитлокомунгоспом;
спеціальні платіжні картки — багаторазові платіжні засоби, за допомогою яких здійснюється сплата збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

спеціально обладнані майданчики для паркування — майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цих Правил та Правил дорожнього руху.
Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільний транспорт”, “Про транспорт”, Правилах дорожнього руху.

5. Паркування транспортних засобів може бути платним або безоплатним. У разі прийняття органом місцевого самоврядування та власником майданчика для паркування відповідних рішень щодо платного паркування користувач сплачує збір за паркування та вартість послуг з утримання майданчика для паркування.

6. Контроль за виконанням цих Правил в частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування здійснює Державтоінспекція МВС.

Відведення територій для розміщення майданчиків для паркування

7. Майданчики для паркування є об’єктом благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.

8. Відведення територій для розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами здійснюється у встановленому порядку органами місцевого самоврядування за погодженням з Державтоінспекцією МВС згідно з місцевими правилами забудови.

9. Розміщення майданчиків для платного паркування на територіях, які перебувають у власності чи користуванні, здійснюється на підставі договору між оператором та власником або користувачем відповідної земельної ділянки.

10. Під час відведення територій для розміщення майданчиків для паркування на вулицях і дорогах населених пунктів необхідно враховувати:
наявність та характеристики комунікацій та інженерних мереж;
умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимості в плані та повздовжньому профілі;
параметри поперечних та поздовжніх ухилів;
розташування зелених насаджень;
стан покриття проїзної частини.

11. Забороняється розміщення майданчиків для паркування на вулицях з двома смугами руху, ширина яких становить менш як 7,5 метра.
Розміщення майданчиків для паркування на вулицях з двома смугами руху в одному напрямку, ширина яких становить менш як 7,5 метра, здійснюються за погодженням з Державтоінспекцією.

12. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для паркування здійснюються з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та цих Правил.

Обладнання майданчиків для паркування

13. Майданчики для паркування обладнуються відповідно до вимог цих Правил та Правил дорожнього руху.

14. Відведені майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.

15. Відведені майданчики для платного паркування обов’язково повинні бути обладнані паркувальними автоматами із розрахунку — не менш одного паркувального автомату на 10 місць для паркування в обидві від нього сторони вздовж проїзної частини вулиці, дороги або тротуару.

16. Спеціально обладнані майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та розміткою.
Спеціально обладнані майданчики для паркування можуть бути наземними, підземними, багаторівневими.

17. Спеціально обладнані майданчики для платного паркування обов’язково повинні бути обладнані автоматичними в’їзними та виїзними терміналами.

На спеціально обладнаних майданчиках у разі можливості встановлюється система відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць для паркування, яке розташовується на в’їзді. Відеоінформація повинна зберігатися не менш як один місяць.

На спеціально обладнаних майданчиках можуть розміщуватися контрольно-пропускний пункт, приміщення для обслуговуючого персоналу, туалет тощо.

18. Підземні та багаторівневі спеціально обладнані майданчики для паркування повинні мати на в’їзді схему розміщення місць для паркування, в’їздів та виїздів, у тому числі розміщення місць для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціалізованого призначення, які їх перевозять.

Підземні та багаторівневі спеціально обладнані майданчики забезпечуються автоматичними установками пожежогасіння та пожежною сигналізацією.

19. Паркувальні автомати і автоматичні в’їзні та виїзні термінали на майданчиках для платного паркування встановлюють стаціонарно.

20. Не обладнуються паркувальними автоматами та автоматичними в’їзними та виїзними терміналами спеціально обладнані майданчики для платного паркування у разі їх призначення виключно для користувачів, які сплачують збір за паркування та вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування у безготівковій формі за договором про паркування протягом визначеного строку, але не менш як один місяць.

21. На майданчиках для платного паркування у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщуються:

відомості про оператора (найменування, адреса, контактні телефони);

розмір збору за паркування та вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування, вид оплати (готівковий або безготівковий).

Зазначена інформація надається відповідно до законодавства про мови, а також у разі потреби розміщується її переклад англійською мовою.

22. На майданчиках для паркування обов’язково облаштовуються місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менш як одне місце) відповідного розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціалізованого призначення, які їх перевозять. Відстань від в’їзду на майданчик для платного паркування до найближчого такого місця не може перевищувати 50 метрів.

На місцях для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціалізованого призначення, які їх перевозять, не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.

У разі паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують інваліди, або транспортних засобів спеціалізованого призначення, які їх перевозять, іншими користувачами, власники таких транспортних засобів несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Функціонування майданчиків для паркування

23. Оператор зобов’язаний:

використовувати майданчик для паркування за призначенням;

обладнати майданчик для паркування відповідно до вимог цих Правил, Правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;

утримувати територію та під’їзні шляхи до майданчика для паркування у належному технічному та санітарному стані;

повідомляти органи Державтоінспекції МВС про виявлені порушення цих Правил;

здійснювати контроль за своєчасною сплатою ставки збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

проводити роботу з інформування користувачів про ці Правила;

організовувати навчання персоналу, який обслуговує майданчик для паркування;

забезпечувати безоплатно персонал, який обслуговує майданчик для паркування, форменим одягом для забезпечення їх безпеки під час виконання службових обов’язків, а також безпеки дорожнього руху. Зразки форменого одягу затверджуються Мінжитлокомунгоспом.

24. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для паркування.

25. Користувач зобов’язаний:

поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил та Правил дорожнього руху;

сплатити збір за паркування та вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ так, щоб забезпечити його видимість для перевірки;

після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільнити місце паркування або оплатити збір за паркування та вартість послуг з утримання майданчика для платного паркування за час фактичного паркування. Допускається безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 10 хвилин після закінчення часу паркування, за який сплачено.

26. Режим роботи майданчиків для паркування, що перебувають у комунальній власності, встановлюють органи місцевого самоврядування, а приватних — оператор за погодженням з органами місцевого самоврядування.

27. У разі коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цих Правил або Правил дорожнього руху користувач пошкодить майно оператора, житлово-комунального господарства, учасників дорожнього руху, зелених насаджень, створить перешкоди виконанню робіт з утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги, він несе відповідальність згідно із законодавством.

28. Сплата збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування здійснюється:

шляхом придбання паркувального талону з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначається дата та час розміщення транспортного засобу на майданчику для платного паркування;

готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через паркувальний автомат чи автоматичний в’їзний та виїзний термінал.

У разі сплати готівкою або за допомогою спеціальної платіжної картки через автоматичний в’їзний/виїзний термінал користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначено час заїзду до такого майданчика, та сплачує за час паркування на виїзному терміналі згідно з отриманим на в’їзді талоном з отриманням фіскального чека.

29. Під час паркування транспортного засобу на майданчиках для паркування користувачі сплачують збір за паркування транспортного засобу, розмір якого встановлюється органами місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також вартість надання послуг з утримання майданчиків для паркування. Збір за паркування транспортного засобу зараховується у місцевий бюджет у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування.

Вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування сплачується користувачем за кожну годину паркування згідно із тарифом, визначеним в установленому порядку з урахуванням переліку основних послуг.

30. У разі повної або часткової несплати збору за паркування та вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування оператор має право перешкоджати виїзду транспортного засобу з майданчика шляхом застосування спеціальних пристроїв — шлагбаумів або технічних засобів для перешкоджання виїзду.

Оператор може засвідчити відсутність платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу за допомогою фотозйомки.

Оператор зобов’язаний розмістити на автоматичному в’їзному та виїзному терміналі або технічному засобі для перешкоджання виїзду номер безоплатного багатоканального телефонного зв’язку, за яким користувач може звернутися до оператора щодо усунення перешкоди для руху його транспортного засобу.

Диспетчерська служба оператора зобов’язана підтвердити користувачу час прийняття звернення.

Диспетчерська служба оператора зобов’язана здійснювати технічний аудіозапис та вести реєстр звернень користувачів із зазначенням інформації про користувача та час його звернення до оператора щодо усунення перешкоди для виїзду транспортного засобу з майданчика для платного паркування.

На звернення користувача представник оператора зобов’язаний прибути протягом однієї години.

Після перевірки сплати користувачем збору за паркування, вартості послуг з утримання майданчика для платного паркування, а також відшкодування вартості застосування технічних засобів, представник оператора зобов’язаний усунути перешкоду для виїзду транспортного засобу з майданчика. Вартість застосування технічних засобів для перешкоджання виїзду розраховується за методикою, затвердженою Мінжитлокомунгоспом.

У разі прибуття представника оператора на звернення користувача пізніше, ніж через одну годину користувач має право не сплачувати збір за паркування та вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування за час його запізнення.

31. Якщо користувач відмовився сплатити збір за паркування та вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування, а також вартість застосування технічних засобів для перешкоджання виїзду, представник оператора складає відповідний акт, форма якого затверджується в установленому порядку Мінжитлокомунгоспом, в присутності двох свідків, за їх підписом та підписом користувача і усуває перешкоду для виїзду транспортного засобу з майданчика. У такому разі питання сплати збору за паркування, вартості послуг з

утримання майданчиків для платного паркування, а також вартості застосування технічних засобів для перешкоджання виїзду вирішується у судовому порядку.

__________________

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження Правил паркування транспортних засобів”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів » розроблено згідно з пунктом 3 доручення Першого Віце-прем’єр-міністра України О.В. Турчинова від 28.11.08 № 51397/1/7/1-08 до листів МВС України від 26.1108 № 20914/Сн, від 18.11.08 № 20435/Сн щодо додаткового опрацювання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Відповідно до частини другої статті 52-1 Закону України “Про дорожній рух” правила паркування транспортних засобів установлює Кабінет Міністрів України.

Необхідність прийняття акта зумовлена:

- перевантаженням руху на вулично-дорожній мережі населених пунктів внаслідок зростання кількості транспортних засобів;

- збільшенням кількості випадків порушення водіями транспортних засобів Правил дорожнього руху в частині стоянки транспортних засобів, що перешкоджає дорожньому руху, роботі міського пасажирського транспорту та спеціалізованих автомобілів, створює аварійні ситуації, ускладнює виконання механізованого прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, шкідливо впливає на стан здоров’я населення та довкілля;

- недосконалістю організаційно-економічного механізму існуючої системи платного паркування – в переважній більшості випадків передбачено розрахунок готівкою на місці паркування, що призводить до зловживань з боку касирів-контролерів, які здійснюють продаж талонів (квитанцій) користувачам;

- неналежним станом дисципліни щодо сплати місцевого збору за паркування.

Крім того, на сьогодні фактично відсутня нормативно-правова база функціонування системи паркування, яка має передбачати комплексні узгоджені дії, права, обов’язки і відповідальність власників транспортних засобів, служби паркування та органів ДАЇ МВС України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту акта є:

- забезпечення належного благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів;

- збільшення пропускної спроможності проїзних частин вулиць населених пунктів (особливо їх центральної частини);

- підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, підвищення культури паркування;

- збільшення фінансових надходжень до міського та районних бюджетів.

Досягнення мети може бути здійснено шляхом:

- впорядкування системи паркування транспортних засобів, організації місць платного паркування у відведених та спеціально обладнаних місцях;

- переходу до безготівкової автоматизованої системи оплати за користування місцями паркування;

3. Правові аспекти

У цій сфері нині діють такі нормативно-правові акти:

Кодекс України про адміністративні правопорушення, яким визначено відповідальність власників транспортних засобів за порушення правил стоянки (ч. 1 ст. 122 – штраф від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); правил розташування транспортних засобів на проїзній частині (ч.2 ст. 122 – штраф від двадцяти п’яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху (частина 3 ст. 122 – штраф від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи);

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», яким встановлюється, що вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху входять у вулично-дорожню мережу населених пунктів, а технічні засоби регулювання дорожнього руху є елементами благоустрою населених пунктів. У законі «Про благоустрій населених пунктів» також подано терміни, що використовуються у цьому акті, а саме: «вулично-дорожня мережа», «благоустрій населених пунктів».

Закон України «Про дорожній рух», стаття 52-1 якого встановлює повноваження ДАЇ МВС України у сфері забезпечення дорожнього руху щодо здійснення контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, виконанням установлених Кабінетом Міністрів правил паркування транспортних засобів.

Указ Президента України від 18.12.07 № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», згідно з яким має бути забезпечено вирішення в установленому порядку питання про виділення спеціальних місць для безкоштовного паркування транспортних засобів людей з інвалідністю у місцях платного паркування транспортних засобів — не менше десяти відсотків загальної кількості місць.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори», згідно із ст. 3 якого збір за паркову автотранспорту сплачують громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях. Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюється з розрахунку за одну годину парковки, її граничний розмір не повинен перевищувати 3 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в спеціально обладнаних місцях і 1 відсотка – у відведених місцях. Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки. Згідно зі ст. 18 органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків та зборів.

Закон України «Про автомобільні дороги», згідно із яким управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться (ст. 17). При цьому одним з основних обов’язків органів місцевого самоврядування у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів (ст. 19, п. 1). У свою чергу, згідно з п. 1 ст. 20 цього Закону, одним з основних прав органів місцевого самоврядування в частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є вимагати від учасників дорожнього руху виконання вимог нормативно-правових актів України, що регулюють функціонування вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, у тому числі забезпечення їх належного санітарного стану.

постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.01 № 1306 «Про правила дорожнього руху», у якій подано терміни, що використовуються у цьому акті, а саме: «стоянка», «транспортний засіб», «водій», «власник транспортного засобу», а також визначені правила стоянки транспортних засобів (розділ 15 «Зупинка і стоянка»).

Станом на цей час правила паркування транспортних засобів існують тільки в декількох великих містах України. Проте деякі положення цих Правил суперечать чинному законодавству. Так, правилами паркування транспортних засобів у мм. Києві, Чернівцях, Одесі тощо передбачено можливість блокування коліс транспортних засобів та їх примусове переміщення у разі порушення правил паркування транспортних засобів, що є порушенням законодавства.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Згідно із ч. 1 ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Таким чином, обмеження власників у здійсненні права власності на транспортний засіб шляхом блокування коліс транспортного засобу є незаконним. Окрім того, як випливає із змісту ч. 7 ст. 319 Цивільного кодексу України, обмеження щодо здійснення права власності можуть бути встановлені лише законом, а не рішенням органу місцевого самоврядування. Крім того, єдиним актом законодавства, що встановлює відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зокрема і порядку стоянки транспортних засобів, є Кодекс про адміністративні правопорушення України. Відповідно до ч. 2 ст. 122 КУпАП порушення правил стоянки тягнуть за собою попередження або штраф. Жодним актом законодавства не передбачено прав органів місцевого самоврядування щодо встановлення додаткової адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки. Законодавством України не передбачено також відповідальності за порушення правил стоянки у вигляді примусового переміщення транспортного засобу. Таким чином, у разі необхідності підсилення відповідальності учасників дорожнього руху за порушення правил паркування транспортних засобів необхідно вносити відповідні зміни до статті 265-2 «Тимчасове затримання транспортних засобів» Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо додавання до переліку статтей, порушення яких надає право працівнику Державної автомобільної інспекції тимчасово затримувати транспортний засіб шляхом блокування або доставляти його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, статті 122 у частинах порушення правил стоянки); правил розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху.

Проект акта стосується прав і обов’язків громадян, які є власниками транспортних засобів, а також осіб, які мають оформлене відповідно до законодавства доручення на право користування і (або) розпоряджання ними, водіїв, які отримують послуги з платного паркування транспортних засобів.

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту постанови не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат.

5.Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено:

без зауважень:

Міністерством внутрішніх справ, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством праці та соціальної політики, Міністерством транспорту та зв’язку, Державною службою автомобільних доріг; Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва

із зауваженнями, які враховано частково: Міністерством регіонального розвитку та будівництва.

Висновок Міністерства юстиції України від 03.06.09 із зауваженнями, які враховані.

З метою розгляду неузгоджених питань, що виникли під час погодження проекту акта 07.08.09 Першим заступником Міністра з питань житлово-комунального господарства України О.Б. Лотоцьким було проведено узгоджувальну нараду, на яку було запрошено представників міністерств та відомств, зауваження яких було відхилено або враховано частково. Результатом проведення наради стало врегулювання спірних позицій з представником Міністерства регіонального розвитку та будівництва та досягнення взаємоприйнятного рішення.

Разом з тим, представники Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на узгоджувальну нараду не з’явились.

Під час базового відстеження надійшло зауваження від Київської міської державної адміністрації щодо відстрочення введення обов’язкового застосування автоматичних в’їзних та виїзних терміналів та паркувальних автоматів у зв’язку з тим, що на обладнання ними місць платного паркування потрібні певний час та кошти та доповнити проект постанови пунктом 3 такого змісту: «3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 р., крім пунктів 20, та 23 правил, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2012 року».

Крім того, з метою приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативних та нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою та забезпечення прийняття нормативно-правових актів, передбачених цією постановою КМДА запропоновано пункт 2 зазначеного проекту викласти у наступній редакції:

« 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

привести власні нормативні та нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цією постановою.».

6. Регіональний аспект

Впровадження акта дозволить поліпшити ситуацію з дотриманням правил дорожнього руху у населених пунктах України, підвищити обсяги надходження коштів до районних і місцевих бюджетів, шляхом проведення конкурсного відбору залучати на ринок надання послуг з паркування транспортних засобів суб’єкти господарювання, що мають необхідну кваліфікацію, досвід роботи та відповідну матеріальну базу тощо.

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, в тому числі, управління місцями платного паркування, які є підприємствами обслуговування, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню. Крім того, відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

До делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв’язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства.

Усі ці положення враховані під час розроблення проекту акта.

7. Громадське обговорення

З метою громадського обговорення проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінжитлокомунгоспу України.

13.10.09 за дорученням Урядового комітету з питань правової політики, оборони та правоохоронної діяльності від 06.10.09 (протокол № 29) в Міністерстві відбулося громадське обговорення проекту акта за участю представників Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Національної асамблеї інвалідів України, Асоціації міст України та громад, КП «Київпарксервіс».

Представники Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України запрошені на узгоджувальну нараду листом (факсограмою) Мінжитлокомунгоспу від 06.10.09 № 8/15-10494, на нараду не з’явилися.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено:

без зауважень: Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Федерацією роботодавців, Всеукраїн-ською асоціацією роботодавців, Спілкою підприємців малих, середніх та прива-тизованих підприємств, Спілкою орендарів і підприємців, Асоціацією міст України та громад;

із зауваженнями, які враховано частково: Ради автомобілістів та автопере-візників при Кабінеті Міністрів України

9. Прогноз результатів

Результатами впровадження акта стануть:

поліпшення умови дорожнього руху у населених пунктах шляхом збільшення пропускної спроможності проїжджих частин вулично-дорожньої мережі;

підвищення безпеки дорожнього руху;

упорядкування стану паркування транспортних засобів;

покращення дисципліни оплати та забезпечення максимально ефективного обліку і контролю за проведенням розрахунків тощо.

Міністр О.Ю.Кучеренко

___ _______________ 2009 р.

По материалам: http://www.minjkg.gov.ua/acts/discussion/disc-kmu/388-pro-zatverdzhennya-pravil-parkuvannya.html

Запись опубликована в рубрике Статьи. Добавьте в закладки постоянную ссылку.